Kön och ålder


       

Antal behandlingar per serie

Antal behandlingstillfällen per behandlingsserie.

Mått
Antal behandlingar per serie.

Typ av indikator
Process

Nämnare
Alla behandlingsserier.

Kommentar angående borfall
Bristande täckningsgrad.

       

Skattning av depression efter rTMS

Andel patienter med depression som bedömts med MADRS/MADRS-S inom en vecka efter rTMS.
Andel patienter med depression som bedömts med MADRS/MADRS-S inom en vecka efter rTMS.


Mått
Andel patienter med depression som bedömts med MADRS/MADRS-S inom en vecka efter rTMS.

Typ av indikator
Process

Täljare
Antal behandlingsserier med rTMS för depression där skattning med MADRS/MADRS-S skett inom en vecka efter sista rTMS.

Nämnare
Totalt antal behandlingsserier med rTMS för depression.

Kommentar angående borfall
Bristande täckningsgrad, avsaknad av diagnoskod för indikation.

       

Symtomfrihet efter rTMS

Andel behandlingsserier med rTMS för depression där patienten fått högst 10 poäng på MADRS/MADRS-S inom en vecka efter sista behandlingstillfället.Andel behandlingsserier med rTMS för depression där patienten fått högst 10 poäng på MADRS/MADRS-S inom en vecka efter sista behandlingstillfället.

Mått
Symtomfrihet efter rTMS.

Typ av indikator
Resultat

Täljare
Antal behandlingsserier med rTMS för depression där patienten fått högst 10 poäng på MADRS/MADRS-S inom en vecka efter sista behandlingstillfället.

Nämnare
Antal behandlingsserier med rTMS för depression där skattning med MADRS/MADRS-S skett inom en vecka efter sista behandlingstillfället.

Kommentar angående borfall
Bristande täckningsgrad, avsaknad av diagnoskod för indikation, avsaknad av depressionsskattning efter rTMS

       

EQ-VAS före rTMS


Mått
EQ-VAS före rTMS

Typ av indikator
Resultat

Nämnare
Antal behandlingsserier där patienten skattat EQ-VAS före rTMS.

Kommentar angående borfall
Bristande täckningsgrad, avsaknad av skattning med EQ-VAS före rTMS.

       

EQ-VAS efter rTMS


Mått
EQ-VAS efter rTMS

Typ av indikator
Resultat

Nämnare
Antal behandlingsserier där patienten skattat EQ-VAS efter rTMS.

Kommentar angående borfall
Bristande täckningsgrad, avsaknad av skattning med EQ-VAS efter rTMS.

       

Styrka (% av motortröskel) vid sista behandlingstillfället


Mått
Styrka (% av motortröskel) vid sista behandlingstillfället.

Typ av indikator
Process

Nämnare
Antal behandlingsserier med uppgift om styrka (% av motortröskel) vid sista behandlingstillfället.

Kommentar angående borfall
Bristande täckningsgrad, avsaknad av uppgift om styrka (% av motortröskel) vid sista behandlingstillfället.

       

Användning av Thetaburst
Användning av Thetaburst.Användning av Thetaburst.

Mått
Användning av Thetaburst.

Typ av indikator
Process

Nämnare
Alla serier som har uppgift om Thetaburst.

Kommentar angående borfall
Bristande täckningsgrad, avsaknad av uppgift om Thetaburst.